Bekijk onze openingstijden . Bel ons op: +31 20 703 8180

Privacybeleid

Als het om de bescherming van de belangen van onze klanten gaat, willen we bij World First het hoogste niveau van veiligheid, transparantie en integriteit aanbieden.

Daarom zijn World First UK Ltd (‘World First UK’) en World First Markets Ltd (‘World First Markets’) bij de commissie voor de bescherming van persoonsgegevens geregistreerd als gegevensbeheerders. Bekijk hier onze registratiegegevens om zeker te zijn.

World First UK en World First Markets zijn deel van de bedrijven World First Group (‘de groep’) waartoe ook World First USA, Inc. (gevestigd in de VS) en World First Pty Ltd (gevestigd in Australië) behoren.

Dit beleid geldt voor informatie die de World First Group kan verzamelen over bezoekers aan onze website, bedrijven en particulieren die zich voor onze diensten registreren en ervan gebruik blijven maken en alle andere personen die via de telefoon of schriftelijk contact met ons hebben.

Onze bedoeling is om u ervan te verzekeren dat alle persoonlijke informatie eerlijk en alleen gebruikt zal worden voor de redenen waarvoor deze verzameld is.

Lees dit privacybeleid voordat u een rekening opent en ons uw persoonlijke informatie geeft. Klantvertrouwelijkheid is onze grootste zorg en door middel van goede praktijken willen wij ervoor zorgen dat:

  • er enkel informatie verzameld wordt die nodig is voor de naleving van de voorschriften en/of verbetering van onze dienstverlening;
  • persoonlijke informatie op een eerlijke manier verzameld wordt; en
  • persoonlijke informatie veilig opgeslagen wordt.

De Data Protection Act 1998 (wet op gegevensbescherming, ‘DPA’) reglementeert de verzameling, verwerking en opslag van persoonlijke gegevens. Als uw informatie door een gegevensbeheerder verwerkt wordt, wordt er naar u verwezen als de betrokkene.

Als u nog vragen hebt over gegevensbescherming bij World First, aarzel dan niet om contact met uw toegewijde dealer op te nemen en zullen we onze uiterste best doen om al uw vragen te beantwoorden.

World First verzamelt informatie over u als u onze website bezoekt, een rekening opent (online of door onze papieren formulieren in te vullen) of als u via de telefoon of schriftelijk contact met ons hebt.

Als u een rekening bij ons opent, verzamelen, verwerken en bewaren we informatie, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum. Zodra uw rekening volledig geopend is en u met ons transacties begint te doen, verzamelen, verwerken en bewaren we financiële en transactionele informatie.

We gebruiken ook cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Hier vindt u daarover meer informatie.

De wet stelt dat persoonlijke informatie op een eerlijke manier verkregen, gebruikt en bekendgemaakt moet worden. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om uw registratie te verwerken, transacties die u via ons boekt te verwerken en de juistheid van de informatie op uw rekening actueel te houden.

Registratie en administratie

Wij gebruiken uw informatie om ervoor te zorgen dat u zich bij ons kunt registreren. Zodra u een rekening bij ons hebt, gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen en op vragen of verzoeken te antwoorden. Wij kunnen uw informatie gebruiken bij de administratie van uw rekening: zo kunnen we contact met u opnemen om uw rekeninggegevens bij te werken (om onze gegevens zo actueel mogelijk te houden) of u op de hoogte brengen van veranderingen of verbeteringen aan onze producten of diensten die onze service aan u kunnen beïnvloeden.

Onze producten en diensten

Wij gebruiken uw informatie om onze producten en diensten aan u te leveren en onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen. Daarnaast is het mogelijk dat we u op de hoogte moeten brengen van wijzigingen in verband met onze producten en diensten.

Preventie en opsporing van misdrijven

World First is onderworpen aan strenge anti-witwasvoorschriften waardoor we onze klanten grondig moeten onderzoeken. Daarvoor kunnen we elektronische controlemiddelen gebruiken. Als elektronische controle niet mogelijk is, hebben we kopieën van identiteitsdocumenten en een bewijs van adres nodig.

Het is mogelijk dat we uw informatie aan overheidsdiensten, regelgevende instanties (inclusief HM Revenue and Customs of de FCA), de politie/wetshandhavingsinstanties of een rechtbank moeten doorgeven. Dit doen we bijvoorbeeld om een misdaad te helpen voorkomen (witwassen/fraude), om aan wettelijke vereisten te voldoen of om andere legale redenen.

Marketing

Wij kunnen uw informatie gebruiken om u van onze producten en diensten op de hoogte te houden.

Klantenquêtes helpen ons onze diensten te verbeteren. Wij kunnen u via e-mail uitnodigen om aan enquêtes deel te nemen of feedback over onze diensten vragen. Deze informatie kan gedeeld worden met derden waarmee we samenwerken, maar alleen in geaggregeerde vorm.

We kunnen onze diensten via socialemediaplatforms aan u aanbieden met behulp van informatie die u aan ons verstrekt als u onze website bezoekt of zich voor onze diensten registreert. Wij kunnen deze informatie om deze reden aan onze derden zoals Facebook doorgeven. Neem via e-mail contact met ons op via marketing@worldfirst.com als u deze soort reclame niet wilt ontvangen. We kunnen echter niet voorkomen dat deze reclame op Twitter verschijnt.

Controle

Wij nemen onze telefoongesprekken op vanwege trainingen en ter beveiliging.

Wij beschikken over fysieke, elektronische en procedurele beveiliging om uw informatie te beschermen. Wij slaan alle gegevens elektronisch op. De gegevens worden opgeslagen op servers in het Verenigd Koninkrijk die door actief onderhouden firewalls beschermd worden. Wij gebruiken actuele antivirussoftware en de fysieke toegang tot de servers is beperkt.

Als u ons papieren documentatie geeft, kan het zijn dat wij de papieren documenten bewaren naast de kopieën die in elektronisch formaat opgeslagen worden.

Gegevensoverdracht via het internet is nooit helemaal veilig. Wij kunnen de beveiliging van elektronisch verzamelde of doorgegeven informatie niet verzekeren, maar we zorgen er wel op een redelijke wijze voor om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Bedrijven van World First Group

Wij kunnen uw informatie met andere bedrijven in de World First Group delen om u toegang tot onze diensten te kunnen geven. Hoewel bepaalde bedrijven uit de groep buiten de EER gevestigd zijn, zorgen we ervoor dat de vereisten voor gegevensbescherming binnen de groep overal dezelfde zijn.

Toezichthouders

Het is mogelijk dat we uw informatie moeten delen met toezichthouders als de Financial Conduct Authority, HMRC of wetshandhavingsinstanties.

Banken

Het is mogelijk dat we uw informatie met derden moeten delen om uw transacties te verwerken, bijvoorbeeld met banken

Daarnaast is het door de aard van onze activiteiten mogelijk dat we uw informatie moeten delen met mensen of organisaties buiten de EER, zoals bemiddelende of begunstigde banken. Als u ons bijvoorbeeld vraagt om een betaling in USD aan China te doen, wordt het geld eerst naar een bemiddelende bank in de VS overgeschreven voordat het China bereikt. Als u ons bijvoorbeeld vraagt om een betaling in USD aan China te doen, wordt het geld eerst naar een bemiddelende bank in de VS overgeschreven voordat het China bereikt. We zijn verplicht om bepaalde informatie over de betaling toe te voegen; deze kan uw naam en adres bevatten.

Andere partijen

Wij kunnen uw informatie delen met iedereen voor wie u ons toestemming gegeven hebt, met iedereen die in uw naam handelt of met een geïncorporeerde World First partner die u aan ons hebt voorgesteld.

Wij kunnen uw informatie delen met vertrouwde bedrijven die diensten aan ons verlenen in het kader van afspraken over vertrouwelijkheid, of met bedrijven die ons helpen om onze diensten aan u te verlenen bijv. de verwerking van een creditcardtransactie. Deze bedrijven hebben geen enkel recht om uw informatie met andere derden te delen (tenzij wettelijk verplicht) of om u andere diensten aan te bieden.

Deze website kan websiteregistratiediensten gebruiken die muisklikken, muisbewegingen, paginascrollen en ingevoerde tekst op websiteformulieren (inclusief onze registratieformulieren) opslaan. Op deze manier worden gegevens verzameld die met onze dienstverlener gedeeld worden om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Alle persoonlijke informatie wordt verborgen (met behulp van sterretjes, ******) en wordt hiervoor niet gedeeld. Andere verzamelde informatie wordt enkel opgeslagen en gebruikt voor geaggregeerde en statistische rapportering en wordt met niemand anders dan onze dienstverlener gedeeld.

Wij verkopen geen enkele persoonlijke gegevens die we van u bezitten.

U hebt het recht om het volgende op te vragen: details van de informatie die we van u bezitten, een beschrijving van die gegevens, de redenen waarvoor de informatie gebruikt wordt en alle partijen waarmee we uw informatie delen.

We kunnen u administratiekosten aanrekenen voor het verstrekken van deze informatie. De aanvraag moet via e-mail aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming gebeuren op legal.desk@worldfirst.com voor verdere informatie.

World First bewaart uw informatie zo lang als dat nodig is, maar normaal gezien niet langer dan 6 jaar na het einde van de zakelijke relatie.

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, laten we u dat weten door een opvallende melding op onze website te zetten.