Privacybeleid

Overzicht

Bij WorldFirst zijn we er trots op dat we de hoogste niveaus van beveiliging, transparantie en integriteit in ons werk handhaven en erkennen we het belang van het beschermen en respecteren van uw persoonsgegevens.

Om u onze diensten te kunnen verstrekken, moeten we een aantal zaken over u weten. We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben om u de diensten te verstrekken die u hebt aangevraagd; we zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen.

Alle gegevens die we over u ontvangen, zullen onderworpen zijn aan strikte controles om het risico op misbruik te minimaliseren, inclusief ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van uw persoonsgegevens. Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die WorldFirst kan verzamelen over bezoekers van zijn website (zelfs als u geen klant wordt), bedrijven en personen die zich registreren voor zijn diensten en deze diensten blijven gebruiken, en elke andere persoon die telefonisch of schriftelijk contact opneemt met WorldFirst.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig, samen met de Algemene voorwaarden van WorldFirst en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent de term “persoonsgegevens” alle gegevens die u als individu kunnen identificeren, bijvoorbeeld naam, adres en contactgegevens.

Wie we zijn

Wij zijn WorldFirst Netherlands B.V. (EU) (in deze Verklaring aangeduid als “WorldFirst”, “wij”, “ons” of “onze”) met ons bedrijfsadres: Herengracht 448, 1017 CA Amsterdam, Nederland.

WorldFirst treedt op als de “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens voor de activiteiten die in dit Privacybeleid worden beschreven. Dit betekent dat WorldFirst de juridische entiteit is die beslist waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

Als u meer wilt weten over een van de voorwaarden van dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op (zie Paragraaf 12 hieronder) zodat we u kunnen helpen met eventuele vragen of zorgen.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, aanpassen of herzien, bijvoorbeeld als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. We zullen passende maatregelen nemen om u op de hoogte te stellen van eventuele inhoudelijke of wezenlijke wijzigingen. U kunt de laatste versie van dit Privacybeleid op onze website op elk gewenst moment bekijken en u wordt aangemoedigd en bent verantwoordelijk voor het raadplegen van de laatste versie van dit Privacybeleid voordat u gebruikmaakt van de diensten waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen.

Zodra het op onze website is geplaatst, wordt het nieuwe Privacybeleid onmiddellijk van kracht.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren nauwkeurig en up-to-date zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.