WorldFirst Disclaimer Beleid

Wij zijn WorldFirst Netherlands B.V., een naamloze vennootschap – geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 72715898 en onder toezicht van de Nederlandsche Bank.

Privacybeleid

Bij WorldFirst zijn we er trots op dat we de hoogste niveaus van veiligheid, transparantie en integriteit in ons werk handhaven en erkennen we het belang van het beschermen en respecteren van uw persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid beschrijft:

  • de informatie die we verzamelen;
  • hoe we die informatie gebruiken;
  • wanneer we informatie delen;
  • uw rechten;
  • en hoe u contact kunt opnemen.

Overzicht

Om u van onze diensten te kunnen voorzien, moeten we dingen over u weten. We verzamelen alleen informatie die we nodig hebben om u de diensten te leveren die u heeft aangevraagd en zullen uw informatie met de grootst mogelijke zorg behandelen. Alle informatie die we over u ontvangen, zal onderworpen zijn aan strikte controles om het risico op misbruik te minimaliseren - inclusief ongeoorloofde toegang tot, of openbaarmaking van uw persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid geldt voor informatie die WorldFirst kan verzamelen over bezoekers aan onze website (ook als u geen klant wordt), bedrijven en particulieren die zich voor onze diensten registreren en ervan gebruik blijven maken en alle andere personen die telefonisch of schriftelijk contact met ons hebben.

Lees deze verklaring zorgvuldig door, samen met onze Algemene Voorwaarden en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen. Hierin leggen we de basis uit waarop alle informatie die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons en andere partijen zal worden verwerkt om u de diensten te leveren die u gebruikt.

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent de term “persoonsgegevens” alle gegevens die u als individu kunnen identificeren, bijvoorbeeld naam, adres en contactgegevens.

Als u meer wilt weten over een van de voorwaarden van dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op (informatie hieronder) zodat we u kunnen helpen met eventuele vragen of zorgen.

Informatie die u ons verstrekt

Om een rekening te openen of gebruik te maken van WorldFirst-diensten, wordt u gevraagd om identificerende informatie over uzelf (bijv. naam, adres en e-mailadres), uw bedrijf en documenten te verstrekken om de verstrekte informatie te verifiëren.

Om betalingen te kunnen doen, wordt u gevraagd om de informatie te verstrekken die nodig is om de betaling mogelijk te maken – bijv. informatie over begunstigden, bankrekeninggegevens en bron van geldmiddelen.

In de loop van onze zakelijke relatie kunnen we om aanvullend bewijs vragen zodat we kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen – bijv. witwassen. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, documenten die nodig zijn om de verstrekte informatie of het bewijs van de bron van de geldmiddelen te verifiëren.

Informatie die we verzamelen wanneer u onze website of app gebruikt

Onze website maakt gebruik van cookies om u een betere ervaring op onze website te bieden, om fraude te voorkomen en om internetgebaseerde advertenties aan te bieden. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons volledige Cookiebeleid.

De deelnemers aan de WorldFirst-gebruikersgemeenschap zullen hun sessies laten opnemen zodat we de feedback kunnen vastleggen om onze diensten te verbeteren en te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit zal altijd gebaseerd zijn op uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

Voor de detectie en preventie van fraude en cybercriminaliteit verzamelen we informatie, waaronder sessie, apparaat en IP-adres, om de rechtmatigheid van de rekeningaanmelding te helpen vaststellen.

Openbare informatie

Voor niet-geregistreerde gebruikers kunnen we contact met u opnemen via openbaar beschikbare informatie of informatie van derden, waarvoor u toestemming heeft gegeven dat deze mag worden gedeeld, om u te informeren over producten die relevant kunnen zijn voor uw bedrijf.

Transactiegegevens

Zodra uw rekening volledig geopend is en u bij ons transacties onderneemt, verzamelen, verwerken en bewaren we uw WorldFirst financiële en transactie-informatie. Deze informatie omvat het bedrag, de valuta, het type transactie, de bron van de geldmiddelen, de wisselkoers, de naam van de ontvanger en bankgegevens.

Informatie over u die we van derden ontvangen

Om onszelf en onze klanten te beschermen tegen fraude, verifiëren we de informatie die u verstrekt bij antifraudebureaus en elektronische identiteitsverificatiediensten. Tijdens de verificatie ontvangen en verwerken we informatie over u van dergelijke diensten.

Informatie kan worden verzameld van kredietinformatiebureaus. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice

Communicaties

Alle gesprekken worden opgenomen en correspondentie wordt bewaard voor kwaliteitscontrole en training, als bewijs van transacties en om te voldoen aan de regelgevingsvereisten. Alle informatie die u aan ons bekendmaakt, wordt op deze opnamen bewaard.

Personen die geen geregistreerde gebruikers van WorldFirst zijn

Verbonden partijen

WorldFirst verzamelt informatie over verbonden partijen aan een WorldFirst-klant tijdens de zakelijke relatie van de klant om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen – bijvoorbeeld directeuren of aandeelhouders van een bedrijf. Wanneer klanten deze informatie verstrekken, zijn zij verplicht dit Privacybeleid onder de aandacht van de betrokken personen te brengen.

Begunstigden

WorldFirst zal informatie verzamelen die nodig is om een betaling te kunnen doen aan een persoon die mogelijk geen klant van WorldFirst is. Deze omvat naam- en bankrekeninggegevens die vereist zijn door regelgeving om de betaling te verwerken.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken:

Indien nodig om onze contractuele verplichtingen na te komen. – Om ervoor te zorgen dat we betalingen verwerken en onze kant van het contract vervullen, zullen we transactiegegevens, verificatiegegevens en telefoonopnamen verwerken.

Indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. – Als financieel dienstverlenend bedrijf moeten we bepaalde informatie verzamelen en verwerken om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit is onder andere noodzakelijk voor:

- Het uitvoeren van due diligence om het witwassen van geld en financiële misdaad te voorkomen;

- Financiële en fiscale rapportage en boekhouding;

- Vaststellen en verdedigen van wettelijke rechten;

- Activiteiten met betrekking tot het voorkomen, opsporen en onderzoeken van criminaliteit.

Informatie over verbonden partijen en begunstigden wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze wordt verzameld om te voldoen aan regelgeving en om betalingen namens de Klant te verrichten. We zullen deze informatie niet gebruiken om aan de niet-geregistreerde persoon te verkopen, tenzij ze specifiek toestemming hebben gegeven om deze berichten te ontvangen.

Indien nodig voor onze eigen legitieme belangen. – Het doel van WorldFirst is om een uitstekende service te bieden. Er is aanvullende informatie die we kunnen verzamelen die ons zal helpen:

- Om onze klanten een uitstekende service te kunnen bieden – bijv. contactgegevens, tijden van beschikbaarheid en talen;

- Om onze klanten op de hoogte te stellen van marktwijzigingen, producten en WorldFirst-evenementinformatie die voor hen relevant is;

- Om meldingen van service-updates te verstrekken over wijzigingen in onze producten en service die van invloed zijn op onze klanten.

Op basis van uw toestemming:

- Om algemeen product- en marktinzicht te bieden om het meeste uit uw ervaring met WorldFirst te halen;

- Om marktonderzoek uit te voeren via enquêtes om onze producten te helpen verbeteren;

- Om een gebruikersgemeenschap op te bouwen om feedback te geven bij de ontwikkeling en verbetering van WorldFirst-producten;

- Om aanbiedingen, wedstrijden en incentives te bieden.

Bedrijven van de WorldFirst Group

Binnen WorldFirst zijn onze systemen toegankelijk voor al onze groepsbedrijven om ervoor te zorgen dat uw rekeningen overal ter wereld beschikbaar zijn voor service. Bepaalde groepsbedrijven met toegang tot de gegevens zijn gevestigd buiten de EER, waaronder:

- WorldFirst UK Ltd (VK)

- WorldFirst Pty Ltd (Australië)

- WorldFirst Asia PTE Ltd (Singapore)

- WorldFirst Japan K.K (Japan)

- WorldFirst Asia Ltd (China - Hongkong)

WorldFirst Netherlands B.V. (Nederland)

De manier waarop we uw informatie en ons beveiligingsniveau binnen de groep verkrijgen, verwerken en overdragen, blijft echter hetzelfde binnen de groep.

Bankpartners

WorldFirst maakt gebruik van verschillende bankpartners over de hele wereld om ervoor te zorgen dat uw betaling zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd. Wanneer u transacties uitvoert met WorldFirst, moeten we mogelijk uw informatie delen met betalingsproviders of bankpartners buiten de EER, zoals intermediaire of begunstigde banken – bijv als u ons vraagt om een betaling in USD te doen aan China - Hongkong, dan worden de geldmiddelen vrijgegeven via een bemiddelende bank in de VS voordat het China - Hongkong bereikt.

Omwille van de transparantie, verificatie en wettelijke vereisten zijn we verplicht om bepaalde informatie over de betaling toe te voegen; deze kan bevatten:

- Uw naam

- Uw geboortedatum

- Uw adres

- Gegevens begunstigde

- Uw nationale identiteitsreferentie (bijv. paspoort)

Vertrouwenspartners

Als u door een van onze vertrouwenspartners aan WorldFirst werd geïntroduceerd, kunnen we hen uw informatie verstrekken om onze contractuele verplichtingen met de partner na te komen.

Daarnaast kunnen we uw gegevens delen met een vertrouwenspartner voor marketingdoeleinden als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Andere partijen

Wij kunnen uw informatie delen met vertrouwde bedrijven die diensten aan ons verlenen in het kader van geheimhoudingsovereenkomsten, of met bedrijven die ons helpen om onze verplichtingen jegens u en onze regelgevers na te komen– bijv. de verwerking van creditcardtransacties of de verificatie van documentatie. Deze bedrijven hebben geen rechten om andere diensten aan u te verkopen.

Deze vertrouwde bedrijven kunnen zich buiten de EER bevinden. WorldFirst zal ervoor zorgen dat het bedrijf gevestigd is in een land met adequate gegevensbescherming volgens hun wet, of dat we contractuele verplichtingen opleggen of vereisen dat ze gecertificeerd worden bij een beschermingskader dat door WorldFirst geschikt wordt geacht. WorldFirst voert due diligence uit om ervoor te zorgen dat derden voldoen aan de toepasselijke wettelijke en contractuele vereisten.

Als u een verkoper bent op een online marktplaats, kunnen we informatie delen met die marktplaats om te helpen bij het opsporen en voorkomen van fraude, het witwassen van geld, illegale handel en ander crimineel of onrechtmatig gedrag. We verstrekken informatie om dergelijke marktplaatsen in staat te stellen WorldFirst-rekeningen te identificeren die door hun verkopers worden gebruikt, en vervolgens, voor deze specifieke rekeningen, informatie te verstrekken over de rekeninghouder en de met hem verbonden personen, betalingen uit de rekening, andere rekeningen die aan die rekening zijn gekoppeld, en aanwijzingen van verdachte activiteiten op de rekening.

Wij kunnen uw informatie delen met iedereen die namens u handelt, mits u ons toestemming heeft gegeven om dit te doen.

Regelgevers en rechtshandhaving

Het kan nodig zijn om de nodige informatie door te geven aan overheidsafdelingen, regelgevende instanties, de politie/wetshandhavingsinstanties of andere derde partijen waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen - bijvoorbeeld als we reden hebben om te geloven dat een persoon frauduleus handelt en onze diensten gebruikt voor een onwettig doel.

Wij verkopen nooit persoonsgegevens die we van u bezitten.

WorldFirst bewaart uw informatie alleen zolang als nodig is voor het leveren van onze service aan u en bewaart of verwerkt uw informatie niet langer dan wettelijk verplicht is. De criteria die worden gebruikt om de juiste bewaring te bepalen, omvatten:

- Wettelijke vereisten waaraan WorldFirst onderworpen is;

- Of een rechtsvordering tegen WorldFirst kan worden ingesteld;

- Noodzaak van informatie om onze diensten aan onze klanten te kunnen leveren;

- De rechtsgrond voor verwerking – bijv. toestemming.

Informatie over verbonden partijen en begunstigden, die mogelijk niet van een WorldFirst-klant is, wordt gedurende een periode opgeslagen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

We communiceren regelmatig met u via e-mail en telefoon om uitstekende klantenservice te bieden en verzoeken te vervullen.

Daarnaast gebruiken we uw e-mailadres, telefoonnummer en postadres om:

- Kennisgeving te verstrekken als onderdeel van de onboarding- en handelslevenscyclus;

- U belangrijke wijzigingen in onze producten en diensten te sturen;

- Kennisgevingen en openbaarmakingen te verzenden die wettelijk verplicht zijn.

Vanwege de servicegerichte aard van deze communicaties kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van deze berichten.

Marketing

WorldFirst wil u graag op de hoogte houden van onze producten en diensten.

Zodra u een klant van WorldFirst bent, kunnen we uw informatie gebruiken om productinformatie te verstrekken, en koers- en marktupdates die relevant zijn voor u en/of uw bedrijf.

We kunnen uw informatie ook gebruiken (of u nu een geregistreerde WorldFirst-gebruiker of een bezoeker van onze website bent) om u op de hoogte te houden van algemene producten, marktupdates of koersbewegingen, mits u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Als u van gedachten verandert over welke berichten u wilt ontvangen of hoe u deze wilt ontvangen, of als u besluit dat u dit soort berichten niet wilt ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door:

- een e-mail te sturen naar privacy@worldfirst.com;

- het beheren van uw voorkeuren via het WFO-handelsplatform, als u een geregistreerde gebruiker bent;

- Of onderaan elke e-mail die u ontvangt.

U mist geen enkele dienst die wij leveren door ervoor te kiezen geen marketing van ons te ontvangen en u kunt zo vaak als u wilt van gedachten veranderen.

We erkennen en ondersteunen de rechten die hieronder worden beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met ons Data Protection Team (privacy@worldfirst.com) en wij zullen binnen een maand op uw vraag reageren.

Wij vragen u om een bewijs van uw identiteit en om voldoende informatie te verstrekken om ons in staat te stellen uw informatie te vinden.

Niet-geregistreerde gebruikers (bijv. websitegebruikers, verbonden partijen en begunstigden van betalingen) hebben dezelfde rechten als elke geregistreerde gebruiker en kunnen contact opnemen met WorldFirst om deze aan te vragen.

Ga voor meer informatie over uw rechten naar de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

Om te vragen of informatie die WorldFirst over u bewaart, gecorrigeerd kan worden.

Als u merkt dat de informatie op uw rekening onjuist is, kunt u contact met ons opnemen en zullen we de nodige wijzigingen aanbrengen, afhankelijk van de verificatie van de informatie.

Om ons te vragen uw informatie te wissen als we geen reden meer hebben om deze te bewaren

WorldFirst bewaart uw informatie alleen zo lang als nodig is op basis van onze verplichtingen en zakelijke behoeften. Dit zal in overeenstemming zijn met ons beleid inzake gegevensbewaring. Voor meer informatie, zie het gedeelte Hoelang bewaart u mijn informatie? van dit Beleid. Daarnaast kunt u verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd, afhankelijk van onze wettelijke en contractuele verplichtingen.

We bewaren een dossier van uw verwijderingsverzoek, maar we gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden.

Om een kopie te vragen van de informatie die WorldFirst over u bewaart

U hebt het recht om het volgende op te vragen: details van de informatie die we van u bezitten, een beschrijving van die gegevens, de redenen waarvoor de informatie gebruikt wordt en alle partijen waarmee we uw informatie delen. Wanneer het wettelijk is toegestaan, kunnen we uw verzoek of een deel van uw verzoek afwijzen, maar we zullen een uitleg bij het antwoord geven.

Om WorldFirst te vragen om uw informatie niet verder te verwerken.

Als u ons verzoekt om te stoppen met het verwerken van informatie, zullen we onderzoeken of er een dwingende reden is om de verwerking voort te zetten en zullen we de afsluiting van het onderzoek met u bespreken.

U kunt geen bezwaar maken tegen een wettelijk verplichte verwerking, of wanneer we uw informatie moeten verwerken om te voldoen aan een contract waarbij u een partij bent.

U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen marketingcommunicatie. Zie de sectie marketing voor meer informatie.

Om te vragen om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming en profilering

WorldFirst zet mensen op de eerste plaats. Er zullen geen scenario's zijn waarin profilering of geautomatiseerde besluitvorming een juridische impact op u zullen hebben zonder dat een persoon het resultaat beoordeelt, of er een beslissing over neemt. Als u denkt dat u oneerlijk getroffen bent, neem dan contact met ons op om dit verder te bespreken.

We bewaren alle gegevens elektronisch op een veilige manier om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid ervan te beschermen. De gegevens worden opgeslagen op servers die door actief onderhouden firewalls beschermd worden. Wij gebruiken actuele antivirussoftware en de toegang tot onze servers is beperkt.

Wij gebruiken toonaangevende cloud providers om alle gegevens binnen de Europese Unie op te slaan.

Als u documentatie op papier aan ons verstrekt voor identificatieverificatie, wordt deze elektronisch opgeslagen en wordt het origineel op veilige wijze vernietigd of aan u teruggestuurd.

Gegevensoverdracht via het internet is nooit helemaal veilig. Wij kunnen de beveiliging van elektronisch verzamelde of doorgegeven informatie niet verzekeren, maar we zorgen er wel op een redelijke wijze voor uw persoonsgegevens te beschermen.

Als u op enig moment niet tevreden bent over hoe we uw informatie behandelen, kunt u een klacht tegen ons indienen. Raadpleeg voor meer informatie ons klachtenbeleid.

We willen graag de kans krijgen om dingen voor u op te lossen, maar u hebt ook het recht om eventuele zorgen over gegevensbescherming rechtstreeks te melden aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw informatie behandelen.

Als u contact met ons wilt opnemen, neem dan contact op met onze Data Protection Team (Millbank Tower, 21-24 Millbank, Londen, SW1P 4QP) of stuur en e-mail naar privacy@worldfirst.com, of bel ons op+44 20 7801 1050.