WorldFirst Disclaimer Beleid

Wij zijn World First UK Limited, ingeschreven in het Britse handelsregister onder nummer 05022388 en ingeschreven bij de Britse Autoriteit Persoonsgegevens (Information Commissioner’s Office) met certificaatnummer Z9826775.

Privacyverklaring

We zijn er bij WorldFirst trots op om het hoogst mogelijke niveau van veiligheid, transparantie en integriteit te bieden bij wat we doen en we begrijpen hoe belangrijk het is om uw persoonsgegevens te beschermen en te respecteren.

In dit Privacybeleid beschrijven we:

  • welke gegevens we verzamelen;
  • hoe we die gegevens gebruiken;
  • wanneer we gegevens delen;
  • welke rechten u hebt;
  • hoe u ons kunt bereiken.

Overzicht

Om u onze diensten te kunnen verlenen, hebben we bepaalde gegevens van u nodig. We verzamelen alleen de gegevens die we nodig hebben om u de gewenste diensten te verlenen en we gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Alle gegevens die we over u ontvangen, worden goed beschermd om de kans op misbruik, zoals ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, te minimaliseren.

Dit Privacybeleid geldt voor informatie die WorldFirst kan verzamelen over bezoekers aan onze website (ook als u geen klant wordt), bedrijven en particulieren die zich voor onze diensten registreren en ervan gebruik blijven maken en alle andere personen die telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen.

Lees dit beleid zorgvuldig door, evenals onze Algemene Voorwaarden en de daarin genoemde andere documenten. Hierin leggen we uit op welke basis de gegevens die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, door ons en derden worden verwerkt om u de diensten aan te bieden die u gebruikt.

De term “persoonsgegevens” betekent in dit Privacybeleid alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u als individu te identificeren, zoals uw naam, adres en contactgegevens.

Wilt u meer weten over de voorwaarden van dit Privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op (via onderstaande contactgegevens) zodat we u kunnen helpen met al uw vragen en zorgen.

Welke gegevens verzamelen we? En hoe verzamelen we die?

Gegevens die u ons verstrekt

Om een rekening te openen of gebruik te maken van de diensten van WorldFirst, wordt u gevraagd om enkele identificatiegegevens te verstrekken over uzelf (zoals uw naam, adres en e-mailadres) en uw bedrijf, alsmede de benodigde documenten als bewijs van de opgegeven informatie.

Om betalingen te kunnen doen, wordt u gevraagd om enkele gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de verwerking van de betaling, zoals de gegevens van de begunstigde, gegevens van uw bankrekening en de herkomst van middelen.

Tijdens onze zakelijke relatie vragen we u mogelijk om aanvullend bewijs dat we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met antiwitwasregels. Dit kan onder andere documenten betreffen die nodig zijn voor de verificatie van verstrekte gegevens of van de herkomst van middelen.

Gegevens die we verzamelen wanneer u onze website of app gebruikt

Via onze website gebruiken we cookies om uw ervaring op de website te verbeteren, fraude tegen te gaan en internetreclame te tonen. Meer informatie over de cookies die we gebruiken en de doelen waarvoor we deze gebruiken, vindt u in ons Cookiebeleid.

De sessies van deelnemers aan de gebruikersgemeenschap van WorldFirst worden opgenomen zodat we aan de hand daarvan feedback krijgen om onze diensten te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen. Dit gebeurt uitsluitend met uw toestemming, die u op ieder moment kunt intrekken.

Om fraude en internetcriminaliteit aan het licht te brengen en te voorkomen, verzamelen we gegevens over onder andere de sessie, uw apparaat en uw IP-adres om de legitimiteit van de aanmelding bij uw rekening te bevestigen.

Openbare gegevens

Als u een niet-geregistreerde gebruiker bent, kunnen we via openbaar toegankelijke gegevens of gegevens die we van derden ontvangen en waarvan u hebt aangegeven dat deze mogen worden gedeeld, contact met u opnemen om u te informeren over producten die mogelijk relevant zijn voor uw bedrijf.

Transactionele gegevens

Zodra uw rekening volledig is geopend en u transacties met ons begint te doen, verzamelen, verwerken en bewaren we uw financiële en transactionele WorldFirst-gegevens. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld het bedrag, de valuta, het soort transactie, de herkomst van de middelen, de wisselkoers, de naam van de begunstigde en de bankgegevens.

Gegevens over u die we van derden ontvangen

Om onszelf en onze klanten tegen fraude te beschermen, controleren we de door u verstrekte gegevens via bureaus voor fraudebestrijding en diensten voor de verificatie van elektronische identiteiten. Tijdens het verificatieproces ontvangen en verwerken we gegevens over u via deze diensten.

Informatie kan verkregen worden via krediet instanties. Meer informatie kan u vinden via: https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice

Communicatie

Voor kwaliteitscontrole en opleidingsdoeleinden, als bewijs van transacties en om te voldoen aan wettelijke eisen, worden alle telefoongesprekken opgenomen en wordt alle correspondentie bewaard. Alle gegevens die u met ons deelt, worden derhalve ook opgenomen en bewaard.

Particulieren die niet als gebruiker zijn geregistreerd bij WorldFirst

Verbonden partijen

Tijdens de zakelijke relatie met een WorldFirst-klant verzamelt WorldFirst gegevens over partijen die aan de klant zijn verbonden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld over directeurs of aandeelhouders van een bedrijf.

Begunstigden

WorldFirst verzamelt gegevens die nodig zijn om een betaling te voldoen aan een particulier die geen WorldFirst-klant is. Onder deze gegevens vallen onder andere de naam en de gegevens van de bankrekening die vereist zijn volgens de geldende regels voor betalingsverwerking.

We verwerken uw persoonsgegevens:

Voor zover nodig om onze contractuele verplichtingen na te komen. Om te garanderen dat we betalingen correct verwerken en onze contractuele verplichtingen nakomen, verwerken we transactiegegevens, verificatiegegevens en opgenomen telefoongesprekken.

Voor zover nodig om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Als bedrijf in de financiële dienstverlening moeten we bepaalde gegevens verzamelen en verwerken om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot:

- gepaste zorgvuldigheid ter voorkoming van witwaspraktijken en financiële misdaad;

- financiële en fiscale verslaglegging en boekhouding;

- de vestiging en bescherming van wettelijke rechten;

- activiteiten om misdaad te bestrijden, te ontdekken en te onderzoeken.

Gegevens over verbonden partijen en begunstigden worden gebruikt voor de naleving van de voorschriften en om namens de Klant betalingen te voldoen. We gebruiken deze gegevens niet om de niet-geregistreerde particulier reclame te tonen, tenzij deze uitdrukkelijk heeft aangegeven zulke berichten te willen ontvangen.

Voor zover nodig voor onze eigen legitieme belangen. Het belangrijkste doel van WorldFirst is om een uitstekende service te bieden. Mogelijk verzamelen we aanvullende gegevens voor de volgende doeleinden:

- Om onze klanten een uitstekende service te bieden, onder andere contactgegevens, openingstijden en talen.

- Om onze klanten te informeren over relevante marktveranderingen, producten en WorldFirst-evenementen.

- Om onze klanten te informeren over updates van de dienst en eventuele wijzigingen van onze producten en diensten die voor onze klanten van belang zijn.

Voor zover u toestemming hebt gegeven:

- Om een algemeen inzicht te geven in de producten en de markt en uw WorldFirst-ervaring te optimaliseren.

- Om via enquêtes marktonderzoek uit te voeren voor de verbetering van onze producten.

- Om een gebruikersgemeenschap op te zetten en zo feedback te krijgen over de ontwikkeling en verbetering van WorldFirst-producten.

- Voor aanbiedingen, wedstrijden en voordelen.

Bedrijven binnen de WorldFirst Group

Onze systemen zijn toegankelijk voor alle bedrijven binnen de WorldFirst Group zodat uw rekeningen op ieder moment beschikbaar zijn. Bepaalde bedrijven binnen de WorldFirst Group die toegang tot uw gegevens hebben, zijn buiten de EER gevestigd, waaronder:

- World First Pty Ltd (Australië)

- World First Asia PTE Ltd (Singapore)

- World First Japan K.K (Japan)

- World First Asia Ltd (HongKong)

De wijze waarop we uw gegevens bekijken, verwerken en doorgeven en het beveiligingsniveau zijn echter overal binnen de WorldFirst Group gelijk.

Bankpartners

WorldFirst werkt wereldwijd samen met verschillende bankpartners om ervoor te zorgen dat uw betalingen overal ter wereld zo snel mogelijk aankomen. Wanneer u een transactie doet via WorldFirst, is het mogelijk dat we uw informatie moeten delen met betalingsdiensten en bankpartners buiten de EER, zoals bemiddelende of begunstigde banken. Als u ons bijvoorbeeld vraagt om een betaling in USD naar China uit te voeren, wordt het geld eerst naar een bemiddelende bank in de VS overgeschreven voordat het China bereikt.

Vanwege wettelijke en andere eisen betreffende transparantie en controle zijn we verplicht om bepaalde informatie over de betaling toe te voegen. Het kan hierbij gaan om de volgende gegevens:

- Uw naam

- Uw geboortedatum

- Uw adres

- Gegevens van de begunstigde

- Een nationaal identiteitsbewijs, zoals uw paspoort

Vertrouwenspartners

Als u door een van onze vertrouwenspartners bij WorldFirst bent geïntroduceerd, delen we uw gegevens mogelijk met deze partner om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens hen.

Verder kunnen we uw gegevens met een vertrouwenspartner delen voor marketingdoeleinden als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Andere partijen

Wij kunnen uw informatie delen met vertrouwde bedrijven die diensten aan ons verlenen in het kader van afspraken over vertrouwelijkheid, of met bedrijven die ons helpen om onze verplichtingen jegens u en onze toezichthouder na te komen, zoals de verwerking van creditcardtransacties of de controle van documenten. Deze bedrijven zijn niet gerechtigd om u advertenties te sturen voor andere diensten.

Deze vertrouwde bedrijven kunnen buiten de EER zijn gevestigd. WorldFirst garandeert dat deze bedrijven zijn gevestigd in een land waar passende wetten gelden voor gegevensbescherming of dat we hun contractuele verplichtingen opleggen of een certificering van hen eisen waarmee, naar het oordeel van WorldFirst, een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. WorldFirst betracht gepaste zorgvuldigheid om te garanderen dat derden voldoen aan de toepasselijke wettelijke en contractuele eisen.

Verder kunnen wij uw informatie delen met iedereen die namens u handelt en voor wie u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te delen.

Toezichthouders en wetshandhavers

Het kan voorkomen dat we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens door te geven aan overheidsinstellingen, regelgevende instanties, de politie, wetshandhavingsinstanties of andere derden, bijvoorbeeld als we redenen hebben om te geloven dat iemand frauduleus handelt en onze diensten voor illegale doeleinden gebruikt.

Wij verkopen nooit persoonsgegevens die we van u bezitten.

WorldFirst bewaart uw gegevens zo lang als dat nodig is om diensten aan u te verlenen. We bewaren of verwerken uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht is. De passende bewaringstermijn wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:

- Regelgevende eisen die op WorldFirst van toepassing zijn

- De vraag of er een rechtsvordering tegen WorldFirst kan worden ingediend

- De noodzaak van gegevens om onze klanten onze diensten te kunnen verlenen

- De rechtsgrondslag voor verwerking, bijvoorbeeld uw toestemming

Gegevens over verbonden partijen en begunstigden, die mogelijk niet aan een WorldFirst-klant toebehoren, worden tijdelijk opgeslagen om te voldoen aan toepasselijke wettelijke eisen.

We communiceren regelmatig met u via e-mail en telefoon om een uitstekende klantenservice te bieden en op uw verzoeken in te gaan.

Daarnaast gebruiken we uw e-mailadres, telefoonnummer en postadres om:

- u te informeren als onderdeel van het onboarding- en handelsproces;

- u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in onze producten en diensten;

- u wettelijk verplichte mededelingen te doen

Omdat deze mededelingen gericht zijn op onze dienstverlening, kunt u zich hier niet voor afmelden.

Marketing

WorldFirst houdt u graag op de hoogte van onze producten en diensten.

Als u eenmaal klant van WorldFirst bent, kunnen we uw gegevens gebruiken om u productinformatie en updates over koersen en markten te sturen die relevant zijn voor u en/of uw bedrijf.

Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van algemene producten, marktupdates of koersschommelingen (of u nu een geregistreerde WorldFirst-gebruiker bent of een bezoeker van onze website).

Als u van gedachte verandert over welke berichten u wenst te ontvangen of hoe u deze wenst te ontvangen, of als u dit soort berichten niet meer wilt ontvangen, kunt u op ieder moment uw toestemming intrekken door:

- een e-mail te sturen naar privacy@worldfirst.com;

- uw voorkeuren aan te passen via het WFO-handelsplatform, als u een geregistreerde gebruiker bent;

- op de link te klikken die u onder aan iedere e-mail vindt.

U mist geen enkele dienst die we aanbieden als u ervoor kiest om geen marketingberichten van ons te ontvangen en u kunt uw voorkeuren wijzigen wanneer u wilt en zo vaak als u wilt.

We erkennen en beschermen de hieronder vermelde rechten die u overeenkomstig de gegevensbeschermingswetten hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u zich op een van onderstaande rechten wilt beroepen, kunt u contact opnemen met de Information Security Officer (privacy@worldfirst.com). We handelen uw verzoek dan binnen een maand af.

We vragen u om uw identiteit te bewijzen en ons van voldoende informatie te voorzien om uw gegevens te kunnen opzoeken.

Niet-geregistreerde gebruikers (zoals websitebezoekers, verbonden partijen en begunstigden van betalingen) hebben dezelfde rechten als geregistreerde gebruikers en kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met WorldFirst.

Klik hier voor meer informatie van de Britse Autoriteit Persoonsgegevens (ICO) over uw rechten.

Verzoek om correctie van gegevens die WorldFirst van u heeft

Als u ziet dat de gegevens op uw rekening onjuist zijn, kunt u contact met ons opnemen. We voeren dan de noodzakelijke wijzigingen door nadat we de gegevens hebben geverifieerd.

Verzoek om uw gegevens te wissen als we geen reden meer hebben om deze te bewaren

WorldFirst bewaart uw gegevens slechts voor zolang als nodig is op basis van onze verplichtingen en zakelijke belangen. Dit is in overeenstemming met ons beleid voor gegevensopslag. Bekijk voor meer informatie de paragraaf Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens? van dit Privacybeleid. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw gegevens te wissen, onder voorbehoud van onze wettelijke en contractuele verplichtingen.

We slaan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens op, maar gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden.

Verzoek om een kopie van de gegevens die WorldFirst van u heeft

U hebt het recht om het volgende op te vragen: details van de informatie die we van u bezitten, een beschrijving van die gegevens, de doeleinden waarvoor de informatie wordt gebruikt en alle partijen waarmee we uw informatie delen. Het kan voorkomen dat we uw verzoek of een deel daarvan afwijzen als dat wettelijk is toegestaan, maar in dat geval geven we altijd een uitleg bij het antwoord.

Verzoek aan WorldFirst om uw gegevens niet verder te verwerken

Als u bij ons een verzoek indient om te stoppen met de verwerking van uw gegevens, stellen we een onderzoek in om te controleren of er zwaarwegende redenen zijn om de verwerking voort te zetten en overleggen we met u over de conclusie van dit onderzoek.

U kunt geen bezwaar maken tegen verwerking waartoe we wettelijk verplicht zijn of die we moeten uitvoeren om een contract na te komen waarbij u partij bent.

Verder kunt u op ieder moment bezwaar maken tegen marketingberichten. Kijk voor meer informatie onder marketing.

Verzoek om geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering uit te voeren waar het u betreft

Mensen staan bij WorldFirst voorop. Profilering of geautomatiseerde besluitvorming met juridische gevolgen voor u wordt in geen geval uitgevoerd zonder dat een mens een beslissing over het resultaat neemt of controleert. Als u van mening bent dat u wat dit betreft oneerlijk bent behandeld, kunt u dit met ons bespreken.

We slaan alle gegevens op een veilige manier elektronisch op om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid ervan te beschermen. De gegevens worden opgeslagen op servers die door actief onderhouden firewalls worden beschermd. Wij gebruiken actuele antivirussoftware en de toegang tot onze servers is beperkt.

Als u ter controle van uw identiteit documentatie op papier aan ons verstrekt, wordt deze elektronisch opgeslagen en wordt het origineel op veilige wijze vernietigd of naar u teruggestuurd.

Gegevensoverdracht via internet is nooit helemaal veilig. Wij kunnen de beveiliging van elektronisch verzamelde of doorgegeven informatie niet verzekeren, maar we zorgen er wel op een redelijke wijze voor dat we uw persoonlijke informatie beschermen.

Als u niet tevreden bent met de wijze waarop we uw informatie behandelen, kunt u een klacht indienen. Bekijk ons klachtenbeleid voor meer informatie.

We zouden graag de kans krijgen om samen met u tot een oplossing te komen, maar u hebt ook het recht om uw zorgen over gegevensbescherming direct aan te kaarten bij de Britse Autoriteit Persoonsgegevens als u ontevreden bent over de manier waarop we met uw gegevens omgaan.

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u zich richten tot onze Information Security Officer: Millbank Tower, 21-24 Millbank, London, SW1P 4QP, Verenigd Koninkrijk. Ook kunt u een e-mail sturen naar privacy@worldfirst.com of ons bellen op nummer +31 20 703 8180.

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. Als we wijzigingen aanbrengen die op u van invloed zouden kunnen zijn, dan lichten we u daar zeker over in. Wijzigingen worden altijd hier openbaar gepubliceerd op onze website.