Disclaimers

Niet tevreden met onze dienstverlening? Laat het ons weten

Wij streven ernaar om jou een goede dienstverlening te bieden. Helaas kan het gebeuren dat we niet aan jouw verwachtingen voldoen.

Waar kun je terecht als je niet tevreden bent?

Als je niet tevreden bent, laat het ons vooral weten. Je kunt een klacht indienen per brief, fax, e-mail, telefoon of in persoon aan elke WorldFirst-medewerker. Onze contactgegevens:

World First Netherlands B.V.
Herengracht 448
1017 CA Amsterdam

T:  020 299 49 60
E: complaints@worldfirst.com

De klacht wordt in onze systemen bewaard en we zullen de ontvangst ervan binnen drie werkdagen schriftelijk bevestigen. Normaliter nemen we per e-mail contact met je  op, tenzij je hebt aangegeven liever correspondentie per post te willen ontvangen

Wij onderzoeken je klacht zo snel mogelijk en proberen deze zo vlug mogelijk op te lossen. In ons definitieve antwoord leggen wij onze beoordeling van je klacht en onze acties aan jou uit. Wij nemen mogelijk ook maatregelen om systemen of procedures waar nodig te verbeteren.

We streven ernaar binnen vijftien werkdagen ons definitieve antwoord te sturen. Lukt dat niet, dan laten we je binnen vijftien werkdagen weten wanneer je het definitieve antwoord wel mag verwachten.

Ben je niet tevreden met ons uiteindelijke antwoord of heb je vijftien werkdagen na het indienen van je klacht (of na de uiterste datum die we je hebben doorgegeven) nog geen definitief antwoord van ons gehad? Dan heb je het recht om jouw klacht voor te leggen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Kifid
Postbus 93257
2509 AC Den Haag

T: 070 333 89 99
E: fd@kifid.nl
W: www.kifid.nl

Beslechting van online geschillen

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR). Daarmee kunnen klanten die online producten of diensten hebben gekocht een klacht indienen via een centrale website. De website is opgezet om ervoor te zorgen dat geschillen door de juiste, onafhankelijke partij worden beslecht.

Vind je dat wij jouw probleem niet hebben kunnen oplossen, dan kun je je wenden tot de Financial Ombudsman Service. Je kunt rechtstreeks contact met ze opnemen via bovenstaande contactgegevens of indirect via het ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr.

Je hebt voor het ODR-platform de volgende gegevens van ons nodig:

Onze bedrijfsnaam: World First Netherlands B.V

Ons e-mailadres: complaints@worldfirst.com

Ons webadres: https://www.worldfirst.com/NL

Ons vestigingsland: Nederland