Disclaimer

Niet tevreden met onze dienstverlening? Laat het ons weten

WorldFirst wil een competitieve en doeltreffende dienstverlening bieden. Wij geloven in het in dienst nemen van goed opgeleid en toegewijd personeel en het intelligente gebruik van technologie om ons te helpen dit te bereiken.

Helaas kan het gebeuren dat we niet aan de door u verwachte normen voldoen.

Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent?

Als u niet tevreden bent, laat het ons vooral weten.

U kunt een klacht indienen via de voor u gemakkelijkste weg – per brief, fax, e-mail, telefoon of in persoon, aan elk WorldFirst personeelslid. U kunt ook een e-mail sturen naar complaints@worldfirst.com. Dit e-mailadres wordt tijdens de Nederlandse kantooruren gecontroleerd.

De klacht wordt in onze systemen bewaard, en de persoon die deze behandelt zal de ontvangst ervan binnen 3 werkdagen schriftelijk bevestigen en u zijn contactgegevens, naam en functie geven. Normaliter nemen we per e-mail contact met u op, tenzij u hebt aangegeven liever correspondentie per post te willen ontvangen

Wij onderzoeken uw klacht zo snel mogelijk en lossen de zaak zo vlug mogelijk op; wij houden u daarbij op de hoogte van onze vorderingen. In ons definitieve antwoord leggen wij onze beoordeling van de klacht en eventuele corrigerende acties aan u uit. Wij nemen mogelijk ook maatregelen om systemen of procedures waar nodig te verbeteren.

We streven ernaar binnen 15 werkdagen ons definitieve antwoord te sturen. Lukt dat niet, dan laten we u binnen 15 werkdagen weten wanneer u het definitieve antwoord mag verwachten.

Bent u niet tevreden met ons uiteindelijke antwoord of hebt u 15 werkdagen na het indienen van uw klacht (of na de uiterste datum die we u hebben laten weten) nog geen definitief antwoord van ons gehad, dan hebt u wellicht het recht om uw klacht voor te leggen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl).

U kunt het Kifid bereiken via:

Kifid

Postbus 93257

2509 AC Den Haag

www.kifid.nl

fd@kifid.nl

070 - 3338999

Contact opnemen

Onze contactgegevens zijn

World First Netherlands BV Herengracht 448 Unit 2.1

1017 CA Amsterdam

Telephone: +31 20 299 49 60 E-mail: complaints@worldfirst.com

Beslechting van online geschillen

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR). Daarmee kunnen klanten die online producten of diensten hebben gekocht een klacht indienen via een centrale website. De website is opgezet om ervoor te zorgen dat geschillen door de juiste, onafhankelijke partij worden beslecht.

Vindt u dat wij uw probleem niet hebben kunnen oplossen, dan kunt u zich wenden tot de Financial Ombudsman Service. U kunt rechtstreeks contact met ze opnemen via bovenstaande contactgegevens of indirect via het ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr.

U hebt voor het ODR-platform de volgende gegevens van ons nodig:

Onze bedrijfsnaam: World First Netherlands B.V

Ons e-mailadres: complaints@worldfirst.com

Ons webadres: https://www.worldfirst.com/NL

Ons geografische adres: Nederland