Disclaimers

Algemene disclaimer

WorldFirst, haar functionarissen, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten zijn niet aansprakelijk voor schade of letsels als gevolg van uw toegang tot of uw onvermogen om toegang te krijgen tot deze website, of van uw vertrouwen in de informatie die op deze website of in bijbehorende literatuur of documentatie gegeven wordt.

De verstrekte informatie en materiaal op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden.

Hoewel wij er redelijkerwijze voor zorgen om de informatie op de website accuraat en up-to-date te houden, kan het gebeuren dat zich situaties voordoen, waardoor dit niet mogelijk is. Alle feiten over ‘WorldFirst’ op de website houden verband met groepsstatistieken en niet met individuele dochterondernemingen, tenzij anderszins vermeld.

Casestudies en voorbeelden zijn uitsluitend informatief en zijn niet bedoeld om de toekomstige bewegingen in de wisselkoersen te voorspellen.

Als je twijfels hebt of een dienst van ons voor jou geschikt is, dan raden we je aan om eerst onafhankelijk financieel advies in te winnen.

Telefoongesprekken worden opgenomen voor training en om redenen van kwaliteitsverzekering.

WorldFirst geeft geen garanties en doet geen toezeggingen met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie van bronnen van derden.

De informatie en het materiaal op deze site mag niet worden gereproduceerd of verspreid, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WorldFirst.