Doel van de API

De PSD2-API van WorldFirst is ontworpen en gedocumenteerd ter ondersteuning van de doelstellingen van de tweede richtlijn betalingsdiensten.

Dankzij de WorldFirst-API kunnen alle klanten met een World Account hun valutarekeningen koppelen en beheren, begunstigden bewerken en World Account-betalingen doen.

We nodigen al onze externe aanbieders (TTP’s) uit onze API te testen, om er zeker van te zijn dat integraties soepel en intuïtief verlopen.

1. Rekeninginformatiedienstverleners

Dit zijn dienstverleners die de online rekeninginformatie van de klant samenvoegen en weergeven. Hieronder vallen een of meer rekeningen bij een of meer rekeninginformatiedienstverleners (AISP’s, Account Information Service Providers)

2. Betaalinitiatiedienstverleners

Betaalinitiatiedienstverleners (PISP’s, Payment Initiation Service Providers) zijn dienstverleners die betalingen namens de klant initiëren.

Toegang tot de API

Disclaimer: Hieronder volgt een voorlopige methode. Ondertussen blijft WorldFirst tests uitvoeren met partners. De methode wordt nog versoepeld, zodat onboarding na afloop van de testfase niet nodig is.

1. Aanvragen

Neem contact op met WorldFirst om inloggegevens aan te vragen

2. Inloggegevens

U ontvangt inloggegevens van WorldFirst voor toegang tot de API

3. Toegang krijgen

U krijgt toegang tot de API-documentatie en maakt de toepassing klaar voor gebruik met de WorldFirst-API

Hoe kan ik contact opnemen?

Neem bij technische vragen of problemen via het volgende e-mailadres contact op met WorldFirst:

api.integration.support@worldfirst.com