Bekijk onze openingstijden . Bel ons op: +31 20 703 8180

Kennisgeving over de Britse Criminal Finances Act

Met de Criminal Finances Act 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk het faciliteren van belastingontduiking voor het bedrijfsleven tot een strafbaar feit gemaakt. Aangezien WorldFirst UK LTD en al haar dochterondernemingen onder de Britse wet vallen, moeten alle bedrijven de Britse wet eerbiedigen.

In deze kennisgeving beschrijft het bestuur van WorldFirst zijn houding ten opzichte van financiële misdrijven, waaronder ook belastingontwijking, en hoe het zich inspant om te voorkomen dat de diensten van WorldFirst worden aangegrepen als middel om dergelijke misdrijven in het Verenigd Koninkrijk en andere rechtsgebieden te faciliteren.

WorldFirst wenst in geen enkel opzicht te worden gebruikt voor het faciliteren van financiële misdrijven, zoals witwassen, het financieren van terrorisme, fraude, omkoping, het schenden van sancties en belastingontwijking. Het is ons beleid om al onze zakelijke transacties – de transacties die rechtstreeks met WorldFirst zelf verband houden en de transacties van onze klanten – op een eerlijke en ethisch verantwoorde manier te laten verlopen.

Onder ‘belastingontduiking’ wordt verstaan: het wederrechtelijk niet of te weinig betalen van belasting door particulieren, bedrijven en fondsen. Belastingontduiking is een misdrijf voor zowel de particulieren of entiteiten die zich er schuldig aan maken als de organisaties die de ontduiking helpen faciliteren of die zich niet inspannen om ertegen op te treden. Belastingontduiking kan allerlei vormen aannemen. Soms wordt er geld binnen een groep heen en weer verplaatst, om zo fiscale vertroebeling te bewerkstelligen, maar het komt bijvoorbeeld ook voor dat er geen btw wordt betaald over goederen die in het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd.

WorldFirst werkt met een speciaal programma om het risico tegen te gaan dat een medewerker, onderaannemer, bedrijfspartner of vertegenwoordiger van ons bedrijf betrokken raakt bij de strafbare facilitering van belastingontduiking. WorldFirst doet te allen tijde zodanig zaken dat er zich geen enkele gelegenheid kan voordoen om belastingontduiking te faciliteren.

WorldFirst blijft WorldFirst Online uitbreiden om bedrijven de mogelijkheid te bieden hun fiscale gegevens in hun profiel vast te leggen, zodat er kan worden bewezen dat ze bij de desbetreffende fiscale autoriteiten zijn ingeschreven.

Twijfelt u of uw bedrijf in het land van vestiging en in de landen waar u commercieel actief bent btw of omzetbelasting moet betalen of hebt u in het algemeen twijfels over uw fiscale rechten en plichten? Dan raadt WorldFirst u aan om contact op te nemen met een belastingadviseur. Die kan u de juiste begeleiding bieden.