Alert op fraude

De internationale betalingsdiensten van WorldFirst zijn ideaal om geld over te maken naar mensen die u kent en vertrouwt. Maar als u geld overmaakt naar iemand met wie u juist minder bekend bent, loopt u wellicht risico slachtoffer te worden van fraude.

“Onder fraude wordt verstaan: het aan de hand van misleiding verkrijgen van een oneerlijk voordeel ten opzichte van een ander, vaak van financiële aard."


Bij WorldFirst is de veiligheid van uw geld onze hoogste prioriteit. Daarom raden we u aan om geen geld over te maken:

- naar onbekenden

- om te bewijzen dat u over een bepaald bedrag beschikt

- om een erfenis of loterijopbrengsten op te eisen

- naar iemand die een armlastig familielid van u beweert te zijn

- naar iemand die u via internet hebt leren kennen

- naar een derde partij die u vragen stelt over uw geldsituatie en banktransacties

- om onverwachte belastingheffingen te voldoen.

Zoals zo vaak geldt: als het te mooi lijkt om waar te zijn, is dat vaak ook het geval.

Fraudeurs kunnen zich ook op bedrijven richten. Daarom doen bedrijven er verstandig aan hun personeel in te lichten over de risico’s in hun sector.

Vermoedt u slachtoffer van een fraudeur te zijn? Neem dan contact op met ons team via report.fraud@worldfirst.com of bel +31 20 299 49 60.